OVK-Besiktning Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK innebär en lagstadgad kontroll av olika fastigheters ventilationssystem. Detta är någonting som är reglerat enligt plan- och byggförordningen och som måste utföras med jämna mellanrum. Hur stora dessa tidsintervall ska vara beror på vilken typ av byggnad det rör sig om samt vilken typ av ventilationssystem som är installerat.  

OVK ska genomföras regelbundet i alla byggnader (med undantag för mindre en- eller tvåfamiljshus som endast måste kontrolleras när installationen av systemet sker) och måste utföras av certifierade kontrollanter.

Vi har alla nödvändiga certifikat som krävs för att utföra OVK-besiktningar och vår långa erfarenhet gör att vi kan utföra kontrollen snabbt och effektivt och med hög akuratess.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att boka in en tid för en OVK-besiktning.


ovk-besiktning

Experter på ventilation i Stockholm!