Experter på energisnål och effektiv ventilation

Bostad - Restaurang - Skola - Kontor - Industri

Experter på energisnål och effektiv ventilation

Bostad - Restaurang - Skola - Kontor - Industri

Ventilation Stockholm 

Välkommen till Svensk Fastighetsoptimering AB - dina experter på ventilation i Stockholmsområdet. Vi har arbetat i branschen i många år och har den kompetens, de nödvändiga certifikat och utbildningar som krävs för att utföra jobbet på bästa möjliga sätt.

Vi installerar, reparerar och besiktigar alla typer av ventilationssystem och ser till att du får ett tryggt och friskt inomhusklimat i din fastighet. Vi arbetar i allt från mindre småhus till större kontor och fabrikslokaler - inget jobb är för stort eller litet för oss. 

Kontakta oss för att boka in ett besök eller för en kostnadsfri offert!


Säker ventilation installerad av utbildad och certifierad personal

Genom att anlita oss för att se över eller installera ett nytt ventilationssystem försäkrar du dig om att arbetet blir utfört på ett säkert och fackmannamässigt sätt.

Våra anställda har god erfarenhet av att arbeta med såväl små som stora ventilationssystem och oavsett om det rör sig om frånluft eller till- och frånluft med eller utan återvärmning kan vi hjälpa dig skapa en frisk inomhusmiljö.

Om du här av dig till oss kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig. Är du intresserad kan vi även skicka över specifikationer på de vanligaste systemen som vi arbetar med.

Service och underhåll sparar energi

Vi hjälper inte bara till med att installera och utforma nya ventilationssystem, vi hjälper även till med service och underhåll för att se till att ditt nuvarande system fungerar precis som det ska. Vi har goda kunskaper om de system som finns ute på marknaden och kan snabbt komma till undsättning om ett problem skulle uppstå.

Det kan även vara bra att göra regelbundna rutinkontroller av ventilationen för att finjustera systemet så att det alltid kör på önskad effekt och drar så lite energi som möjligt. I många fall är det vanligt att du kan minska dina energikostnader avsevärt genom att se till att din ventilation är perfekt justerad efter fastigheten.

Olika fastigheter ställer olika krav

Det är viktigt att förstå hur flödet fungerar i en fastighet för att kunna ställa in eller installera ett ventilationssystem på bästa möjliga sätt. Detta är en kunskap som kommer med erfarenhet och som kan hjälpa dig att få en så energisnål och effektiv ventilation som möjligt.

Detta handlar om bestämma effekt, placering samt att välja rätt typ av system – något som vi gärna hjälper dig med.

Efter en tid kan det vara bra att finjustera systemet när man har sett hur det fungerar i verkligheten. Ofta handlar det bara om små justeringar som gör att din ventilation fungerar optimalt.

ventilation Stockholm

Att välja rätt samarbetspartners

Vi arbetar endast med pålitliga leverantörer som ställer samma höga krav på kvalitet som vi gör. Är du intresserad av andra system går självklart detta att ordna också. Vill du ha mer information är det bara att höra av sig direkt till oss så kan vi gå genom specifikationer och dylikt tillsammans.

ROT-avdrag för privatpersoner

Är du privatperson har du möjlighet att få göra avdrag på upp till 30 procent av den totala arbetskostnaden. Vi sköter all administration gällande avdraget och du ser endast resultatet i en decimerad faktura och på din slutskattesedel. Gå gärna in på Skatteverkets hemsida om du vill veta mer om hur ROT-avdraget fungerar.

Skolventilation - ge barnen rätt förutsättningar 

Frisk och cirkulerande luft är en förutsättning för att man ska kunna prestera maximalt under en arbetsdag. Har du ett stillasittande jobb - på exempelvis ett kontor - och upplever att du dippar, tappar koncentration och blir lite lynnig ju längre arbetsdagen lider så kan detta, i många fall, härledas till att ventilationen inte uppfyller kraven.

I den frågan har många förbättringar skett - fler och fler arbetsgivare har blivit medvetna om hur pass stor skillnad god ventilation gör i en arbetsmiljö. 

Tyvärr har inte samma uppvaknande skett där det skulle behövas som allra mest. Våra barn får inte alls de förutsättningar som föräldrarna får på sina arbeten. I många fall så är skolventilation en riktigt bortprioriterad fråga. Samma problem kan synas där. Eleverna kan inte koncentrera sig under en hel skoldag, man har svårt att sitta still och som en följd av detta så kommer också de stökiga klassrummen och de bråkiga eleverna. Undermålig ventilation påverkar även inlärningsförmågan negativt - och dessutom så kan exempelvis sjukdomar och annat spridas snabbare. 

En stor del av förklaringen till varför ventilationen i skolorna inte håller måttet handlar om att klasserna blivit större. Ju fler elever - desto bättre måste ventilationen vara. 

Även om det handlar om ett relativt nytt ventilationssystem så kan det vara underdimensionerat och inte alls möta de krav som en större klass ställer. Det senare kan emellertid korrigeras ganska snabbt och enkelt.

Vi kan besöka er skola och se över hur ventilationen där ser ut. Genom relativt enkla åtgärder så kan vi hjälpa er att erbjuda både elever och lärare de bästa tänkbara förutsättningarna. Ventilationen i en skola är extremt viktig!

Restaurangventilation - anlita oss 

Att ventilationen i en restaurang är tillfredsställande är viktigt ur flera olika perspektiv. Dels så handlar det om arbetsmiljön för de som arbetar i köket och att exempelvis kockarna och serveringspersonalen ska kunna genomföra sitt jobb utan att stå i ett hav av rök och matos. Där finns även en uppenbar brandrisk att ta hänsyn till då fett används i samband med matlagningen. 

Ser man till gästerna kommer ventilationen även att påverka dem. Få kan tänka sig att återkomma till en restaurang där matos och lukt sprids från köket ut i själva restaurangen.

Man vill inte äta i en sådan miljö - oavsett hur god mat det handlar om. Många restauranger ligger även i fastigheter där familjer bor, något som även det blir en faktor att ta hänsyn till då det kommer till ventilationen. Att bo ovanför en restaurang och hela tiden känna lukt från köket är, helt enkelt, inte det man förknippar med ett skönt inomhusklimat. Vi hjälper dig att få en restaurang med frisk, fräsch och cirkulerande luft - en restaurang dit dina gäster gärna återkommer.

Kontakta oss om du har några frågor, eller för att boka ett möte!

Allt inom ventilation!