FTX - säker och effektiv ventilation

Vi installerar FTX-system i Stockholm

Har du funderat på att installera ett FTX-system i din villa? Fler och fler villaägare - liksom fastighetsägare - har börjat inse fördelarna som finns med ett FTX-system och vi kan hjälpa dig med både projektering och installation av detta.

Vi har lång vana av FTX och vi arbetar endast med välkända tillverkare - något som ger dig en garanti på att allting fungerar som det ska och att det gör det över en lång tid framöver.

FTX-aggregat kräver kunskap i samband med installationen och det är viktigt att vara medveten om att varje hus och varje byggnad har unika förutsättningar. Det som fungerar perfekt hos din granne kan vara en betydligt sämre lösning för just dig och ditt hus. Vi planerar och dimensionerar ditt FTX-system utifrån dina behov och ser till att just du får den ultimata lösningen för ditt hem.


Så fungerar FTX

Ett FTX-system är ett till- och frånluftssystem med inbyggd värmeåtervinning. Systemet innebär att du får full kontroll över den mängd frisk luft som tillförs ditt hem.

Bor du i exempelvis ett hus med självdrag så är du också beroende av vädret för att få en tillfredsställande ventilation. Samma sak gäller om exempelvis har fläktstyrd frånluftsventilation.

Dessutom så handlar det om att du eldar för kråkorna: den varma - och energirika - luften inomhus går rakt ut genom väggarna. Dagens kostnader för el, uppvärmning och energi gör att det blir en fråga att ta på allvar.

Vill du sänka dina kostnader så är FTX-aggregat en rejäl investering. Du kan styra mängden luft som kommer in likväl som mängden luft som kommer ut ur din villa. Både till- och frånluften passerar aggregatet och en överföring av värmen i frånluften överförs till den luft som kommer in - därefter så sprids värmen genom kanaler och ventiler ut i din bostad. Flödet av frånluft kontrolleras av fläktar och transporteras vidare till ett FTX aggregat där värmen återvinns - och fläktas ut i huset igen.

Det skapar ett kretslopp som både är bra för din plånbok och för din inomhusmiljö. De normala energiförlusterna som uppkommer i en villa försvinner genom FTX-system och kostnaderna för både värme och kyla kan sänkas rejält. Det är en investering som lönar sig redan från dag ett.

Några andra fördelar med ett FTX-system är även följande:

  • Ren luft. Luften blir nästan kliniskt ren som en följd av att den passerar F7-filter.
  • FTX-system ger en konstant luftcirkulation i hela hemmet. Förutsatt att systemet är rätt dimensionerat och installerat, givetvis.
  • Ett bra system för både astmatiker och allergiker.
  • Minskar risken för exempelvis fukt- och mögelskador.
  • Värmeåtervinning på mellan 75-85%.

FTX ventilation

Frisk luft för ett bra inomhusklimat!